Hotline:
0299.3897777 0888.793989

Phòng VIP: 800.000đ

Phòng I: 400.000đ

Phòng II: 390.000đ

Phòng III: 350.000đ

Phòng IV: 330.000đ

Phòng V: 290.000đ